unit perkhidmatan
korporat &
KHIDMAT KOMUNITI

Pengenalan

Diwujudkan dalam usaha membantu MAMBS kearah pentadbiran yang lebih sistematik. Berfungsi sebagai penggerak dalam menjadikan MAMBS sebagai Pusat Komuniti Setempat.

Objektif

 • Mewujudkan sistem pentabiran, perkhidmatan dan kewangan masjid yang sistematik dan terbaik di Negeri Terengganu.
 • Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti serta mendekatkan diri dengan masyarakat.
 • Memupuk semangat kecintaan terhadap budaya tolong-menolong dan bantu-membantu sesama masyarakat.
 • Memupuk perasaan bertimbang rasa dan keprihatinan terhadap komuniti di persekitaran.

Matlamat

 • Menjadi Pusat Rujukan utama bagi pentadbiran dan pengurusan masjid.
 • Memesrakan Masjid dengan Masyarakat Islam.
 • Mengukuhkan ukhuwah Masjid dengan belia dan remaja.
 • Membantu meringankan beban masyarakat sekitar.

Fungsi & Peranan

 • Memaksimumkan sumber manusia.
 • Mengoptimumkan keupayaan sumber kewangan.
 • Menggalak dan menanam semangat berkhidmat secara sukarela kepada masjid.
 • Menyediakan kemudahan dan program untuk belia dan remaja.
 • Membentuk kumpulan pembimbing belia.