unit INFORMASI
& KOMUNIKASI

Pengenalan

Diwujudkan untuk menyampaikan sumber maklumat Islam yang sahih dan menghubungkan MAMBS dengan masyarakat melalui pelbagai saluran media.

Objektif

 • Menyampaikan ilmu pengetahuan Islam di kalangan masyarakat Negeri Terengganu.
 • Menguruskan hebahan MAMBS melalui media sosial dan hebahan dalaman.
 • Mengumpulkan bahan program pengimarahan & pengkuliahan MAMBS sebagai Reposotori Institusi.

Matlamat

 • Menyampaikan maklumat melalui media rasmi MAMBS.
 • Menyediakan sistem pengkalan data bagi dokumentasi aktiviti dan program agar mudah diakses oleh pengguna.
 • Meluaskan aktiviti Maktabah dengan masyarakat umum (Library Extention Activities).
 •  

Fungsi & Peranan

 • Menyediakan sumber maklumat mengenai Islam melalui hardware & software yang tersedia di Maktabah Al-Ghazali.
 • Menjalin usaha sama & perkongsian sumber maklumat dengan institusi luar.
 • Mengadakan Aktiviti Gerakan Membaca untuk masyarakat.
 • Menjalankan tugas mengumpul dan menyelaras bahan dan data dalaman agar menjadi database & arkib MAMBS.