VISI & MISI


Visi

“Masjid Rahmatan Lil ‘Alamin”

Misi

 • Berusaha mendidik dan memimpin umat Islam setempat dengan cara terbaik
 • Menjadikan insan sebagai hamba dan khalifah Allah dengan berteraskan adab, kualiti dan kecemerlangan
 • Menggerak & menginovasi umat ke arah cita-cita menjadi Khaira Ummah
 • Menyebarkan ilmu yang benar demi mencapai al-Falah

Objektif

 • Berusaha mendidik dan memimpin umat Islam setempat dengan cara terbaik.
 • Menjadikan insan sebagai hamba dan khalifah Allah dengan berteraskan adab, kualiti dan kecemerlangan.
 • Menggerak & menginovasi umat ke arah cita-cita menjadi Khaira Ummah.
 • Menyebarkan ilmu yang benar demi mencapai al-Falah.

Moto

 • Pusat ibadah dan tarbiyah rohaniah yang menarik dan berkesan membangunkan ummah.
 • Pusat rujukan dan tumpuan umat Islam dengan konsep mesra jemaah.
 • Pusat sebaran ilmu, keimanan dan ketaqwaan.
 • Membentuk dan memupuk bakal pemimpin pelapis melalui sukarelawan masjid.
 • Membentuk jati diri muslim menerusi penglibatan diri dengan masjid.